what GREJANJE
HLAĐENJE
KLIMATIZACIJA
VODOVOD
 

 


O nama

Tehnikom-S d.o.o. je osnovano 1994. godine od strane dipl.maš.inž. termotehnike Siniše M. Stankovića. Tokom prvih godina akcenat poslovanja je bio na poslovima održavanja termotehničkih instalacija. Sa napredovanjem preduzeća poslovi su se proširili i na projektovanje , nadzor i izradu termotehničkih instalacija kao i instalacija vodovoda i kanalizacije. Poslednjih godina našu gamu usluga proširili smo u skladu sa svetskim trendovima na energetski efikasne instalaicje i sisteme sa alternativnim izvorima energije.

Svi zaposleni upoznati su sa Politikom Kvaliteta firme i od njih se očekuje da je dosledno sprovode.

Politika Kvaliteta

​Osnova poslovanja Tehnikom-S d.o.o. jeste zadovoljenje potreba, zahteva i očekivanja naših kupaca kao i stalno unapređenje kvaliteta usluga.
Tehnikom-S d.o.o u pružanju svojih usluga uvek želi da ponudi bolje i više u oblasti projektovanja i izvođenja termotehničkih radova i radova na vodovodu i kanalizaciji.
Tehnikom-S d.o.o. će stalno raditi na merenju zadovoljstva svojih kupaca kao i na inoviranju znanja svojih zaposlenih u cilju postizanja višeg kvaliteta rada.

Misija

​​Preduzeće Tehnikom-S d.o.o. nastojaće ka pružanju što kvalitetnijih usluga projektovanja i izvođenja termotehničkih instalacija kao i instalacija vodovoda i kanalizacije uz što veću primenu savremenih metoda rada. Mišljenje i zadovoljstvo korisnika je merilo kvaliteta našeg rada. Uz edukaciju investitora o načinima uštede energije, težićemo ka što većem broju instalacija koje su energetski efikasne.

Vizija

Stabilno preduzeće , orijentisano ka pružanju usluga iz oblasti održavanja termotehničkih instalacija i projektovanaj istih. Uz sve veći akcenat na primenu energetski efikasnijih sistema i korišćenja obnovljivih izvora energije.​